SAC Side by side – med fast exit – eller sideværts udgang

Side by Side – kort fortalt:
Køerne står side om side og malkes bagfra.
Se en film om Side By Side malkestalde her

Malkeren arbejder fremadrettet og undgår derved kropsvridninger.
Det betyder en ergonomisk god arbejdsstilling og et behageligt malkearbejde.

Den korte afstand, ca. 70 cm, mellem køerne sparer malkeren for mange skridt.
FAST EXIT – køerne går ud på een gang. Dette betyder en hurtig udskiftning og dermed en stor kapacitet.