Ventilation – E-fan – Staldventilation

Hvis man vil forhøje koens velvære og holde en regelmæsssig foderoptagelse i de varme sommerdage, er anvendelsee af E-fan meget effektiv.

Den aksiale ventilator er specielt konstrueret til at cirkulere store mængder luft. Kapacitet er ca. 40.000 m³ i timen.